Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 30.06.2019 19:11:41 

MĚSTSKÁ HISTORICKÁ GARDA

NAŠE AKTIVITY

 Aktivity...                 Projekt Wartenberg

 

Projekt Wartenberg byl v roce 2005 pouze pracovním názvem pro shromažďování historických písemných materiálů pro připravovanou slavnost usmíření pořádanou spolkem při příležitosti 250 výročí bitvy o Brandýs nad Labem a Starou Boleslav v sedmileté válce prusko rakouské 1757. Jméno projektu je převzato od jména generálmajora Hartwiga Carla Ernsta von Wartenberga, který v tomto střetnutí padl.
Během uskutečněné slavnosti v roce 2007 byl na bojišti vztyčen smírčí kříž na paměť všech obětí dávné bitvy o město.                                                                                                                                         Tímto aktem však tato aktivita spolku nekončí. Název pracovní se stal názvem trvalým a pro rok 2008 je do něho zahrnuto pátrání po hrobech vojáků válečných střetů v regionu města. Mapováním těchto zapomenutých válečných hrobů i pátrání po písemných dokladech o střetech vojsk a jejich puplicitě, tak členové spolku svou měrou přispívají k ideálu znovu sjednocené Evropy.
  Dne 11. června 2006 byl na kolínském bojišti zemními pracemi odkryt hromadný hrob padlých vojáků. Za pomoci členů vojensko-historických klubů došlo, pod dozorem historiků a archeologů k vyzvednutí všech ostatků a k rozhodnutí o jejich přemístění. Nejprve byly převezeny na brandýský zámek, kde byly po očištění pietně uloženy do rakve, zakoupené členy našeho spolku. Během vzpomínkové akce, pořádané k výročí bitvy, byla rakev zakryta c.k. praporem a převezena do křečhořského kostela. Po vybudování osária spočinou dávno zapomenutí padlí obou armád na místě, které bude trvale označeno pro budoucí generace.         
  Členové spolku při obnově opomíjeného pietního pohřebiště vojáků c.k. rakouské armády z období let 1914 až 1918, sovětských vojáků z roku 1945 a hromadného hrobu německých vojáků z konce 2. sv. války. Na tento nikdy neoznačený hrob obětí poválečného běsnění vztyčí kříž s označením.
   Více fotek najdete v Fotogalerii.
 
Pro rok 2008 až 2010 spolek shromažďuje veškeré materiály o střetu v Neratovicích v roce 1866 a hrobech válečných zajatců roku 1945. Ve spolupráci s archeology , historiky a s muzeem v Brandýse nad Labem se členové zúčastňují prací při obnově zámku a zámecké zahrady. 
  Aktivity Od roku 2008 dochází k postupné obnově historického opevnění Brandýského zámku s příkopy a čtyřmi dělostřeleckými bastiony, které byli na místě starších valů postaveny Švédskými vojsky generála Bannera v letech 1639-1640 včetně gigantického vojenského tábora. Po vykácení náletové zeleně a provedení archeologického výzkumu by po obnažení vyzdívkového zdiva mělo dojít k celkové obnově. Brigádní činností se na této akci podílejí i členové spolku. Archeologický průzkum vnitřních prostor zámku. Pod odborným dohledem pracovníků muzea a památkového dozoru obnovy budovy zámku se členové občanského sdružení zapojují do vyklízecích prací v objektu, odkrývání zazděných prostor, průzkumu podlah a likvidace dřevěných zasažených dřevokaznou houbou.   V rámci mezinárodních vzpomínkových akcí na válečné střety v 18 století se spolek zúčastňuje těchto setkání evropských vojenskohistorických klubů a je registrován v německé organizaci Dreispicz.     Historické slavnosti. Jsme pořadateli historických slavností z vzpomínkových aktů na válečné historické události. Vánoční historické trhy na Brandýském zámku. „Máme rádi zvířata“ charitativní akce s každoročně měněným tématem, kde se pomocí vstupného v podobě psí a kočičí potravy podporuje zvířecí útulek v Lysé nad Labem.    Audience u císaře Karla I .  každoročně připomíná slavnou minulost města i zámku Brandýs nad Labem, spjatou nejen s osobou blahoslaveného císaře Karla I., ale s celým rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547, se čtyřmi sty šedesáti lety českých i evropských dějin. Akce pořádaná s naší podporou na počest posledního majitele zámku s účastí členů habsburské rodiny a státníků.  
Dětský den.
 
 
 
 
Úprava druhoválečného hromadného hrobu 42 německých vojáků zabitých  21.8.1945 (označení místa křížem dne 13.12.2009)
 
 
 

  

Během roku 2010 bylo lokalizováno dalších 6 míst s hroby německých vojáků, shromažďována dokumentace a hledání ještě žijících svědků událostí roku 1945.

Na již prokázaná místa pohřbů budou též umístěny kříže (Brandýs n.L., obec Zeleneč, staroboleslavský les). 

 

*************************************************************************************************************************************************

Dne 26.3.2011 označujeme litinovým křížem s informující destičkou v německém jazyce hromadný hrob německých vojáků, obětí posledních okamžiků druhé světové války. V této šachtě jsou však pohřbeni i neznámí civilisté zemřelí na území našeho města v roce 1945. Hrob, ve kterém spočívá přibližně 100 lidí, po konzultacích s pamětníky a historiky, označíme později vysvětlující pietní deskou.    

 

**********************************************************************************************************************************************

V letošním roce (2011) se pokusíme ještě umístit kříž na hrob mladičkého německého vojáka, dle pamětníků 14tiletého, který se stal obětí revolučního gardisty v obci Zeleneč u Prahy 1945. Dle zjištěných skutečností bylo po tomto vojáku již pátráno v roce 1968. Není bohužel však jediným padlým v prvních mírových dnech. Druhý voják, nejspíš příslušník SS, je pohřben na křižovatce silnic u obce Jirny.

 

*******************************************************************************************************************************************

Šachtový hrob pruských vojáků padlých v obci Toušeň v roce 1757 ve střetnutí s rakouskými vojsky u labského mostu.  

 

 

 *******************************************************************************************************************************************

 Podílíme se na obnově zámku, aby se bylo na co koukat a co obdivovat.
Hledáme kontreskarpu u zámecké chodby Rudolfinka -   
a opravdu tam ještě po stoletích na nás čekala:
 
 
***************************************************************************
Poznáte, KDE A CO je BASTION?  
A TEĎ?  .... není to sice celé ještě hotové, ale i tak to stojí za to ne?????
  
 *********************************************************************************
NA STÁLE SE OPAKUJÍCÍ  MÝCENÍ DŽUNGLE, KTERÁ BYLA ZÁMECKÝM PŘÍKOPEM UŽ NEMÁME TO SPRÁVNÉ NADŠENÍ, ALE NEVZDÁVÁME SE NADĚJE O NAVRÁCENÍ JEJÍ BÝVALÉ KRÁSY.
    
 
 
A KDYŽ MIZÍ PRALES, OBJEVUJE SE ARMOVÁNÍ KURTINY, O JEJÍŽ ZÁCHRANU SVÁDÍME BOJ A PŘIPRAVUJEME PROJEKT "HLADOVÁ ZEĎ 2011"
  
 
TOPlist